Showing: 1 - 10 of 11 RESULTS

Psychologia

Termin psychologia jest połączeniem słów psyche i logos, co oznacza naukę o duszy. Psychologia jest nauką, która badana zachowania człowieka, prawa rządzące psychiką i jej mechanizmy. Ponadto bada wpływ zjawisk …