Zycie nie ma sensu? Nieprawda!

life has no meaning

Osoba, która czuje się tak, jakby życie nie miało sensu, ma trudności z radzeniem sobie z codziennymi problemami. To uczucie może wynikać z wielu różnych przyczyn, w tym z odrzucenia społecznego, wykluczenia i braku celu. Jeśli kiedykolwiek czułeś się w ten sposób, być może nadszedł czas, aby znaleźć nowy sposób patrzenia na życie. W tym artykule omówimy niektóre ze sposobów radzenia sobie z bezsensem życia.

Odrzucenie społeczne i brak sensu życia

Mimo że odrzucenie społeczne może być niekomfortowe, ma istotny wpływ na nasze zachowanie. Zwiększa ono ryzyko zachowań autodestrukcyjnych. Badania wykazują, że odrzucenie społeczne może wpływać na naszą samoregulację i negatywnie oddziaływać na nasze zachowanie. W rzeczywistości może ono nawet doprowadzić do rozwinięcia się postawy autodestrukcyjnej, takiej jak złość i agresja, kiedy czujemy się odrzuceni.

Gdy doświadczamy odrzucenia społecznego, w naszym mózgu aktywują się podobne regiony, jak w przypadku zranienia fizycznego. Aktywujemy też w mózgu systemy receptorów, które w naturalny sposób uwalniają naturalne środki przeciwbólowe. Oznacza to, że nasze mózgi reagują negatywnie na odrzucenie społeczne, co może pogorszyć istniejące już wcześniej schorzenia i doprowadzić do rozwoju nowych. Psychologiczne konsekwencje odrzucenia mogą również przyczynić się do rozwoju chorób psychicznych. Z tego powodu odrzucenie społeczne może być czynnikiem wywołującym depresję, lęk lub inne zaburzenia psychiczne.

Mimo skutków odrzucenia społecznego, nie oznacza to, że nie można czuć się z tego powodu szczęśliwym lub przygnębionym. Istnieje alternatywne wyjaśnienie, dlaczego odrzucenie społeczne powoduje depresję. W niedawno przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że u uczestników z depresją, którzy stale doświadczali odrzucenia społecznego, poziom kortyzolu w ślinie był niższy niż u osób, które nie doświadczały takich negatywnych wydarzeń. Co więcej, skutki odrzucenia społecznego mogą utrzymywać się przez lata i wpływać na jakość naszych relacji z innymi ludźmi.

READ  Komunikacja w związku - jak ją poprawić i naprawić?

Podstawową motywacją człowieka jest przynależność. Kiedy zostajemy odrzuceni przez innych, to dążenie zostaje zniweczone i musimy pracować ciężej, aby uzyskać akceptację. Takie odrzucenie może spowodować, że staniemy się wrogo nastawieni i aspołeczni. Jest to jednak także nasza najbardziej podstawowa potrzeba przynależności. Dlatego właśnie w obliczu odrzucenia ciągnie nas do sfery społecznej. Perspektywa związania się z nową grupą jest ekscytująca, a możliwość przynależności może być bardzo kusząca.

Wykluczenie a sens istnienia

Wykluczenie społeczne zmniejsza poczucie sensu życia danej osoby. Skutki wykluczenia społecznego nie ograniczają się do jednostek, ale obejmują także grupy. Zgodnie z paradygmatem cybernetycznym wykluczenie społeczne ma negatywny wpływ na grupę ludzi, którzy są odrzucani. Grupa osób odrzucanych przez innych nazywana jest przymusowymi odrzucającymi. W badaniu sprawdzono również, jaką rolę odgrywają inne czynniki w określaniu, czy wykluczenie społeczne ma negatywny wpływ na znaczenie.

Wykluczenie społeczne dotyka ludzi z różnych grup społecznych, może też dotyczyć jednostek, które są wykluczane przez system. Wykluczenie społeczne jest związane z rasą, kolorem skóry, pochodzeniem etnicznym i wykształceniem danej osoby. Może też dotyczyć osób, które były wykluczane z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Ponadto może stanowić problem, jeśli wygląd lub osobowość danej osoby odbiega od przyjętej normy.

W niedawno przeprowadzonym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii stwierdzili, że skutki wykluczenia społecznego dla osoby, która została mu poddana, zależą od jej woli. Na przykład, jeśli dana osoba została zmuszona do udziału w działaniu związanym z wykluczeniem społecznym, będzie bardziej skłonna odrzucić ten sam typ osoby, jeśli jest ofiarą. Członkowie grupy byliby również bardziej skłonni do bycia ofiarą niż grupa kontrolna.

Wiele osób doświadczyło bycia pominiętym i może się zastanawiać, dlaczego. Inni mogli nie chcieć, aby ich pominięto, ponieważ brakuje im pewności siebie. Wzięcie tego pod uwagę może pomóc ludziom przezwyciężyć poczucie odrzucenia. Pomocne może być na przykład zadanie sobie pytania, dlaczego osoba, która nas odrzuciła, robi to właśnie w ten sposób. Osoby, które czują się wykluczone, zazwyczaj izolują się od innych ludzi i odgradzają się od krytyki i informacji zwrotnych. Jeśli jednak nie postanowiły Cię wykluczyć, to być może celowo wykluczają Cię ze swojego kręgu.

READ  Agorafobia - co to jest, jakie są objawy, diagnoza i leczenie

Historie – pomoc w odnalezienie sensu życia

Nie traktujmy życia jak opowieści z ustalonym ogólnym schematem, ale jak projekt z określonym zakończeniem. Historie, choć dostarczają rozrywki i wglądu, nie reprezentują samego życia. W gruncie rzeczy są w tym celu zupełnie nieskuteczne. Reprezentują one raczej nasz obecny stan świadomości. Mają jednak pewną funkcję. W świecie, w którym historie są normą, powinniśmy szukać sposobów na poprawę naszego postrzegania życia.

Wyznaczenie celu – życie ma sens!

Gdy nie czujemy, że żyjemy w sposób celowy, nasz mózg zaczyna pracować na niższych obrotach. Gdy pracujemy nad osiągnięciem tego celu, jesteśmy bliżej celu, a aktywność naszego mózgu wzrasta. Jednak bez celu nasze postępy stają się bezsensowne, a my zastanawiamy się, co się dzieje. W tym artykule przyjrzę się znaczeniu celu w życiu, a także sposobom na jego znalezienie.

Według Eleanor Roosevelt „Celem życia jest żyć. Żyć to smakować doświadczenie i bez obaw sięgać po nowe doświadczenia.” Inny popularny cytat dotyczący sensu życia brzmi: „Dwa najważniejsze dni w życiu: dzień, w którym się rodzisz, i dzień, w którym umierasz”. Jest to prosta koncepcja, ale była źródłem wielu psychicznych udręk dla ludzi na przestrzeni dziejów.

Bez celu ludzie tracą nadzieję i nie mają powodu, by żyć. Psychologiczny wpływ braku celu odbija się na ich samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Zdefiniowany cel może także uchronić Cię przed niepotrzebnymi kłopotami. Jednym z ważnych elementów celu jest integracja społeczna. Osoby bez celu są bardziej odizolowane i mniej chętnie uczestniczą w spotkaniach towarzyskich. Co zatem możemy zrobić, by odnaleźć sens w naszym życiu? Mam nadzieję, że uda Ci się odkryć swój cel w życiu i znaleźć szczęście. Ostatecznie istotą ludzkiego życia jest wartościowe życie z głęboką świadomością jego sensu.

Jest wiele sposobów na znalezienie sensu życia. Niezależnie od tego, czy próbujesz odkryć swój cel, czy szukasz głębszego sensu życia, istnieją trzy kroki, które pomogą Ci go odnaleźć. Niezależnie od tego, czy walczysz o to, by żyć w sposób celowy, czy też szukasz sensu życia, wszyscy możemy skorzystać na odnowieniu poczucia spójności. Kiedy odnajdziemy sens życia, całe nasze życie nabierze większego znaczenia.

READ  Czym jest leczenie depresji?

Materia

W kontekście sensu życia słowo „znaczenie” jest często używane do opisania subiektywnego przekonania, że nasze życie jest ważne lub znaczące. Termin ten nie jest łatwy do zdefiniowania, ale wiąże się z subiektywnym przekonaniem, że twoje życie ma znaczenie. Słowo „wartość” zostało omówione osobno jako potrzeba i jest ważne dla zrozumienia sensu życia. Inną potrzebą jest cel, który również musi mieć wartość. Ale czym jest cel i jaka jest jego rola w życiu?

Zgodnie z wielowymiarową skalą znaczenia egzystencjalnego (MEMS), znaczenie, cel i spójność okazały się powiązane. Te trzy wymiary wyjaśniają 79% wariancji w podstawowym pojęciu znaczenia. Trzecim wymiarem znaczenia jest spójność. Te trzy wymiary znaczenia są powiązane, ale niekoniecznie skorelowane. Pomimo różnic, te trzy wymiary są nadal przydatne w zrozumieniu znaczenia i celu w życiu.

Poziom znaczenia koreluje pozytywnie z satysfakcją z życia, przekonaniami religijnymi, poczuciem przynależności i większą motywacją dobra. Ponadto korelował on pozytywnie z przekonaniami religijnymi, wiarą w życie pozagrobowe i zwiększonym poczuciem własnej wartości. Wyniki sugerują, że poczucie sprawstwa jest silnym predyktorem pozytywnych wyników psychologicznych i behawioralnych. Jest ono istotnym składnikiem szczęśliwego życia i nie powinno być niedoceniane. Może być również związane z wyższą samooceną i religijnością.

Inne posty