Pokazuje: 71 - 80 of 83 WYNIKÓW

Psychologia

Termin psychologia jest połączeniem słów psyche i logos, co oznacza naukę o duszy. Psychologia jest nauką, która badana zachowania człowieka, prawa rządzące psychiką i jej mechanizmy. Ponadto bada wpływ zjawisk …