Pokazuje: 51 - 59 of 59 WYNIKÓW

Psychologia

Termin psychologia jest połączeniem słów psyche i logos, co oznacza naukę o duszy. Psychologia jest nauką, która badana zachowania człowieka, prawa rządzące psychiką i jej mechanizmy. Ponadto bada wpływ zjawisk …