Kto częściej wybiera kierunek psychologiczny?

Psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków na studiach, jaki wybierają maturzyści, tuż po m.in. ekonomii, czy prawie. Dziedzina nauki ta bada różne zachowania ludzkie, mechanizmy tych zachowań, zależności między nimi, a także wpływ różnych zjawisk i wydarzeń na życie człowieka i jego interakcję z innymi osobami oraz współżycie w społeczeństwie. Są to studia, które wymagają dużego zaangażowania w proces kształcenia i nabywania nowej wiedzy, ale również i posiadania pewnych cech charakteru, czy predyspozycji. Kto jednak częściej wybiera studiowanie tego kierunku? Mężczyźni czy kobiety?

Psychologia zdominowana przez kobiety?

Do niedawna można było w środowisku uczelnianym zaobserwować pewne tradycyjne wzorce ze względu na płeć. Kobiety chętniej studiowały kierunki humanistyczne takie jak filologie, literaturę, kulturoznawstwo, psychologię, a mężczyźni decydowali się z reguły na kierunki związane z naukami ścisłymi m.in. matematyką, informatyką, fizyką itd. Choć pewne pozostałości z tego wzorca nadal są widoczne, to od kilku lat mamy coraz większy odsetek mężczyzn studiujących kierunki humanistyczne, będące niegdyś domeną kobiet i odwrotnie, jeśli chodzi o kobiety, które coraz częściej decydują się na kierunki związane z zawodami technicznymi. To samo tyczy się również studiów psychologicznych. Oczywiście nadal w grupie studentów tego kierunku przeważającą częścią są kobiety, to jednak z roku na rok na studiowanie psychologii decyduje się coraz więcej Panów. Oczywiście są oni jak najbardziej mile widziani na tych studiach.

Kto ma lepsze predyspozycje?

Biorąc pod uwagę samą płeć, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto okaże się lepszym psychologiem. Płeć nie jest czynnikiem determinującym, jeśli chodzi o zawód psychologa, lecz pewne cechy obu płci mogą być przydatne w tym obszarze. Kobiety częściej są bardziej empatyczne i otwarte na innych ludzi, potrafią słuchać, wczuć się w sytuację drugiego człowieka, co na pewno jest szczególnie pomocne w takiej pracy. Mężczyźni zaś, którzy często myślą bardziej analitycznie, przez co mogą być niezwykle skuteczni w rozwiązywaniu problemów, szukaniu najlepszych rozwiązań itd. Mogą czasem również budzić większe zaufanie, zwłaszcza jeśli pacjentem jest drugi mężczyzna. Poza tym jednak kluczowe jest podejście do pacjenta, staranność i rzetelność, która nie ma nic wspólnego z płcią. Dobrymi psychologami mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety i nie ma tu sztywnej reguły. Niektórzy pacjenci będą woleli, jeśli osoba, przed którą będą się zwierzać będzie kobietą, a niektórzy będą potrzebować np. stanowczej ręki, wtedy wybiorą mężczyznę. Wszystko tak naprawdę zależy od czyichś preferencji.

READ  Telekineza - co to? Kto może nauczyć się telekinezy?

Psychologia w innych zawodach

Dziedzina nauki, jaką jest psychologia, może krzyżować się również z innymi dziedzinami takimi, jak socjologia, marketing, zarządzenie, czy kryminologia. Studia te przydają się, więc nie tylko w zawodzie psychoterapeuty czy psychologa, ale w wielu innych, gdzie na stanowiskach możemy spotkać zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Przy wyborze kierunku studiów, więc nie powinna być decydująca płeć, lecz indywidualne umiejętności i zainteresowania danej osoby.

 

Inne posty