Kreowanie rzeczywistości za pomocą psychologii – wprowadzenie do nauk Ramthy

tworzenie rzeczywistości za pomocą psychologii

W tym artykule zajmiemy się Iluzją Percepcyjną, Media-ER i Self-ER. Zajmiemy się również efektem obserwatora. Miejmy nadzieję, że te pojęcia pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób postrzeganie świata może wpływać na nasze doświadczenia. Techniki, choć zawierają fragmenty nauk Ramtha, pomogą każdemu czytelnikowi odpowiedzieć na pytanie – kim jesteśmy. Wpływ na kreowanie otaczającej nas rzeczywistości celem otrzymania tego, czego chcesz, wiąże zasadą przyciągania opartą na zasadach nauki fizyki kwantowej. Jak zatem kreować własną rzeczywistość? Istnieje wiele teorii na temat tego, jak postrzegamy rzeczy. Na początek jednak przyjrzyjmy się kilku najbardziej powszechnym z nich. Materiał zawiera fragmenty nauk Ramthy. Pozytywne emocje, walka między dobrem i złem, stany emocjonalne, dobre nawyki, skupianie swoich myśli i swoich tradycji, pomoże nam odnowić zakres swoich myśli, odrzucić poczucie winy i przyjmować siebie i świat jako jedność w eliksirze zwanym wszechświat – by unikać tego, czego nie chcemy i tego czego pragniemy; wszystko, by dostarczyć sobie korzystnych emocji. Weź zeszyt i pisz!

Jak świadomie kreować rzeczywistość – Self-ER

Możemy zdefiniować dwa rodzaje rzeczywistości wywołanej: media-ER i Self-ER. Media-ER może być tak małe jak obraz lub wiarygodne doświadczenie Wirtualnej Rzeczywistości, podczas gdy Self-ER może być tak duże jak myśl. Siła obu rodzajów ER zależy od cech danej osoby. Dwoista natura ER doprowadziła nas do zdefiniowania trzech biegunów nowej rzeczywistości: rzeczywistości pierwotnej (świata rzeczywistego), medialnego ER (świata wirtualnego) oraz ostatecznego Ja-ER.

Jako że ER jest generowane przez Ja, może stać się nieodróżnialne od rzeczywistych danych sensorycznych. Wynikiem tego jest niedokładne postrzeganie rzeczywistości, co może doprowadzić do sytuacji ER, do której trudno będzie powrócić. Obecność BIR-ów podczas ER jest analogiczna do efektów symulacji rzeczywistości wirtualnej. W przeciwieństwie do media-ER, halucynacje wywołane przez Self-ER są w dużej mierze podobne.

READ  Jak Polska reprezentacja poradzi sobie w Katarze?

Media-ER, z drugiej strony, mogą być wersją pierwotnej rzeczywistości. W związku z tym obecność Media-ER jest tymczasowo wyparta w rzeczywistości pierwotnej. W takich przypadkach, obecność Jaźni w Media-ER może przekroczyć próg obecności, a Media-ER staje się nieświadoma Jaźni. W takim przypadku, przesunięcie obecności z rzeczywistości pierwotnej do Ja-ER jest odwrotnością pierwszego.

Przewodnika dla początkujących nauk Ramthy – Media-ER

Możesz czuć się źle i wypierać się twoich myśli. Tymczasem stanowią one treść twojego życia. To przecież nie tak, że żyjemy w próżni. Używając procesu zwanego intuicyjną autoprojekcją, Media-ER umożliwi czytelnikowi w zapoznaniu się z tworzeniem rzeczywistości poprzez wyobrażanie sobie i odtwarzanie wydarzeń z naszego własnego doświadczenia. Ramtha udowadnia, że proces ten różni się jednak od tego, czego doświadczamy, gdy wyobrażamy sobie rzeczywistość innej osoby. Poniżej znajduje się krótkie omówienie tego procesu. Jest to niezbędny pierwszy krok w tworzeniu realistycznej, pozytywnej i satysfakcjonującej rzeczywistości. Jest to ważny proces dla każdego.

Iluzje percepcyjne -jak zamówić pozytywną myśl

W wielu przypadkach iluzje percepcyjne są wynikiem przetwarzania informacji przez nasz mózg w sposób automatyczny i odruchowy. Wskazówki wizualne są przetwarzane w korze wzrokowej, podczas gdy inne części mózgu są w stanie zastąpić tę korę, tworząc zupełnie inne postrzeganie. Spostrzeganie odbywa się w procesie dopasowywania wzorców danych sensorycznych do istniejących wcześniej szablonów percepcyjnych, co prowadzi do powstania wrażenia relacji figura-ziemia. Obecnie kognitywiści badają proces dopasowywania szablonów i to, co jest potrzebne, by to osiągnąć. Iluzje percepcyjne dają możliwość samodzielnego doświadczenia procesu dopasowywania szablonów.

Psychologowie badają system percepcyjny od ponad stu lat. Choć najwięcej uwagi poświęca się percepcji wzrokowej i słuchowej, to inne systemy, takie jak węch, smak, ruch, równowaga, dotyk i balans, są przedmiotem intensywnych badań. Niektóre złudzenia opierają się na biologicznych strukturach sensorycznych i warunkach panujących poza ciałem, podczas gdy inne bazują na ogólnych zdolnościach psychologicznych i zasadach organizacyjnych. Naukowcy zajmujący się percepcją badają również zdolność mózgu do tworzenia złudzeń percepcyjnych. Złudzenia w kontekście myśli i uczucia opisują i rozwijają nasz abstrakcyjny wewnętrzny system, są twoim pomostem między kreacją, religiami i bogami.

READ  Panseksualizm - miłość niezależnie od płci. Na czym polega?

Istnieje również kilka rodzajów złudzeń słuchowych. Pierwsze z nich to tzw. słowa fantomowe, które polegają na postrzeganiu powtarzających się fraz lub słów występujących w różnych regionach pola stereofonicznego. Ludzie są w stanie wyodrębnić konkretne frazy, ponieważ ich mózgi wypełniają bezsensowny szum innym znaczeniem. Efekt ten można zaobserwować w wielu różnych sytuacjach. Na przykład dwie osoby mogą słyszeć ten sam głos, ale ta sama osoba będzie postrzegać ten sam obraz w zupełnie innym otoczeniu.

Inną iluzją stworzoną przez psychologię jest Trójkąt Kanizsa. Osoba może zobaczyć biały trójkąt na zdjęciu, które ma czarne tło, jeśli przyjrzy się mu wystarczająco dokładnie. Ponadto trójkąt Kanizsa zawiera iluzję iluzorycznych konturów, które są wykorzystywane przez psychologów Gestalt do opisania prawa zamknięcia, czyli idei, że obiekty powinny być zgrupowane jako całość.

Efekt obserwatora

Efekt obserwatora to zjawisko w parapsychologii, które może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Obserwatorzy mogą wpływać na zachowanie poprzez dostosowanie swoich oczekiwań. Na przykład mogą zmienić zachowanie danej osoby, przeglądając jej plik dziennika. Jednak gdy zaobserwują to samo zachowanie podczas uruchamiania własnego programu, mogą spowodować, że proces napotka błąd wejścia/wyjścia. Może to również wpłynąć na wydajność procesora obserwowanego programu. Efekt obserwatora dotyczy w szczególności nowoczesnych procesorów z silnym buforowaniem i przetwarzaniem potokowym.

Efekt obserwatora może również wpływać na kontrolę jakości i procesy produkcyjne. W jednym z klasycznych przykładów na zakład produkcyjny firmy Western Electric Company miało wpływ słabe oświetlenie. Profesor Harvardu Elton Mayo badał wpływ oświetlenia w miejscu pracy. Przeprowadził eksperymenty z udziałem pracownic. Wyniki pokazały, że oświetlenie nie było jedynym czynnikiem wpływającym na wydajność pracowników. Efekt obserwatora zaobserwowano również w innych środowiskach pracy, w tym w zakładach produkcyjnych.

Podobnie obserwowanie wiązek elektronów może wpływać na zachowanie cząstek. Naukowcy z Weizmann Institute of Science przeprowadzili wysoce kontrolowany eksperyment, aby udowodnić, że ilość uwagi poświęcanej obiektowi zmienia zachowanie cząstki. Stwierdzili, że im więcej osób obserwowało obiekt, tym bardziej się on zmieniał. Wyniki eksperymentu zostały przekazane fizykom teoretycznym z całego świata, w tym profesorowi Mordehai Heiblumowi. Obecnie pracują oni nad badaniem, które sprawdzi, czy nowe odkrycia są poprawne.

READ  Czy rozmiar plus size ma wpływ na naszą pewność siebie?

Używanie antropomorficznego symulatora w głowie obserwatora do symulowania otaczającego nas świata fizycznego jest przykładem działania umysłu. Ta antropomorficzna symulacja pozwala nam zrozumieć zachowanie innych ludzi i przewidzieć zachowanie zwierząt. Jednak w niektórych przypadkach może się to nie udać i doprowadzić do powstania zniekształconej rzeczywistości. Od wieków twierdzono, że efekt obserwatora tworzy rzeczywistość poprzez psychologię.

Rzeczywistość społeczna

Co to jest rzeczywistość społeczna? Rzeczywistość społeczna to znaczenie, które grupa lub społeczność akceptuje w danym momencie. Natomiast rzeczywistość osobista jest definiowana przez jednostkę, która wierzy w coś, nie próbując przekonać do tego nikogo innego. Ten rodzaj teorii, często określany mianem relatywizmu, definiuje rzeczywistość na poziomie indywidualnym. Tworzy to niestabilną i niemożliwą do utrzymania rzeczywistość, ponieważ rzeczywistość, którą postrzegamy, opiera się na indywidualnych opiniach, które mogą być sprzeczne z naszą rzeczywistością społeczną.

Słowo „społeczna” pochodzi od łacińskiego „Socii”, co oznacza „sprzymierzeńcy”. Rzeczywistość społeczna nie jest więc zjawiskiem naturalnym, lecz wytworem ludzkiego umysłu. Ludzie tworzą tę rzeczywistość społeczną poprzez swoją ślepotę i bezosobowość. W ten sposób konstruujemy naszą rzeczywistość. Nie możemy po prostu zignorować własnej psychologii ani własnego postrzegania rzeczywistości. Możemy jednak wykorzystać techniki psychologii społecznej, aby zrozumieć własne zachowanie i zachowanie innych ludzi.

Kluczowym obszarem psychologii społecznej jest poznanie społeczne. Dyscyplina ta bada procesy poznawcze związane z poruszaniem się w środowisku społecznym. Jednostki muszą rozumieć to, co postrzegają, uczyć się z pamięci i formułować sądy, a także wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i regulować swoje zachowanie. Rzeczywistość społeczna jest złożona i dynamiczna. W książce omówiono również interakcje między poznaniem a afektem. Dzięki temu książka ta jest doskonałym podręcznikiem dla każdego kursu psychologii społecznej.

Inne posty