Czym jest leczenie depresji?

czym jest leczenie objawów depresji

Wśród różnych metod leczenia depresji najbardziej rozpowszechnione są: terapia elektrowstrząsowa, terapia CBT, suplementy ziołowe oraz terapia samokontroli. Chociaż każda z tych metod leczenia ma swoje zalety, istnieje kilka powszechnych błędnych przekonań, których należy być świadomym. Poniżej omówimy zalety i wady każdej z nich. Niezależnie od wybranego sposobu leczenia, należy szukać pomocy, jeśli wystąpią objawy depresji.

Terapia CBT

Terapia CBT w leczeniu objawów depresji jest metodą doradztwa, która obejmuje techniki modyfikacji zachowań. Ten rodzaj terapii polega na uczeniu pacjentów zastępowania negatywnych zachowań unikających bardziej pozytywnymi. Takie zachowania unikania mogą obejmować unikanie pracy lub wykonywania czynności domowych. Pacjenci mogą zacząć od wykonywania prostych zadań, takich jak ocena przyjemności, jaką czerpią z różnych czynności. Po pewnym czasie czynności te mogą stać się bardziej przyjemne, co prowadzi do zmniejszenia objawów depresji.

W terapii poznawczo-behawioralnej objawów depresji pacjenci uczą się kwestionować swoje negatywne myśli automatyczne. Uczą się kwestionować negatywne myśli automatyczne i rozpoznawać niezdrowe wzorce myślowe. Dokładna historia życia pacjenta pomoże terapeucie rozpoznać i zakwestionować te niezdrowe schematy myślowe. Restrukturyzacja poznawcza również pomaga ludziom nauczyć się rozpoznawać i kwestionować automatyczne schematy myślowe. W ostatecznym rozrachunku strategie te poprawiają jakość życia i zmniejszają ryzyko nawrotu choroby. Oto niektóre z korzyści płynących z terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu objawów depresji.

Pacjenci, którzy zdecydują się na CBT w leczeniu objawów depresji, mogą również odnieść korzyści z ćwiczenia tej techniki poza kliniką. Ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać negatywne przekonania, co pozwoli na ich zmianę. Wiele zaburzeń depresyjnych nasila się w wyniku nadużywania substancji. Nadużywanie substancji jest powszechnym zachowaniem stosowanym w celu znieczulenia bólu i sprawienia, że ludzie czują się „normalnie”. Na przykład alkohol powoduje depresję ośrodkowego układu nerwowego i wywołuje objawy depresji.

Depresja, będąca powszechnym zaburzeniem psychiatrycznym, jest poważną chorobą psychiczną, która dotyka ludzi z różnych środowisk. Dotyka ona nie tylko osoby na nią cierpiące, ale także ich rodziny, przyjaciół, pracodawców i społeczeństwo. Stanowi ogromne obciążenie finansowe i może wpływać na życie i karierę zawodową. Pomimo dużego rozpowszechnienia depresji, można ją leczyć za pomocą CBT lub innych metod. Są one skuteczne w leczeniu objawów depresji zarówno u pojedynczych osób, jak i w grupach.

Terapia elektrokonwulsyjna

Terapia elektrokonwulsyjna (ECT) stosowana w leczeniu depresji może być bardzo skuteczna. Leczenie trwa zwykle od dwóch do trzech tygodni, a pacjenci są poddawani ECT od sześciu do 12 razy w tygodniu. Częstotliwość i czas trwania zabiegów ECT zależy od nasilenia i szybkości poprawy objawów depresji. Zazwyczaj pacjenci poddawani są maksymalnie sześciu zabiegom, choć niektórzy lekarze mogą zalecić nawet 12 zabiegów. Jednak po pierwszej sesji ECT będzie stosowana rzadko.

Gdy w leczeniu depresji stosuje się terapię elektrowstrząsową, lekarz używa łagodnego prądu elektrycznego do porażenia mózgu pacjenta, co powoduje krótkotrwały napad drgawkowy. W niektórych przypadkach terapia elektrokonwulsyjna jest leczeniem ratującym życie osobom z ciężkimi chorobami psychicznymi. Jest ona bezpieczna, a lekarze podejmują wszelkie środki ostrożności, aby procedura była jak najbardziej komfortowa. Z tego powodu pacjenci, którzy rozważają zastosowanie terapii elektrowstrząsowej w leczeniu depresji, powinni zostać poddani szczegółowej ocenie psychiatrycznej przed ustaleniem terminu zabiegu.

Terapia elektrowstrząsowa może mieć negatywne skutki, w tym utratę pamięci, ale ogólnie uważa się ją za bardzo bezpieczną. Chociaż ciężka depresja może prowadzić do psychozy, leczenie może pomóc w przywróceniu podstawowych cech osobowości. Z zabiegiem wiąże się pewne ryzyko, ale większość pacjentów wraca do zdrowia po kilku miesiącach. Leczenie może poprawić objawy wielu chorób psychicznych. Jest również bardziej skuteczna niż inne metody leczenia depresji, zwłaszcza gdy leki nie działają.

Istnieje wiele korzyści z terapii elektrowstrząsowej w leczeniu depresji. W porównaniu z innymi metodami leczenia, ECT nie powoduje strukturalnych uszkodzeń mózgu i w niektórych przypadkach może zmniejszyć objawy. Procedura ta jest bezpieczna i skuteczna w ciężkich przypadkach depresji. W większości przypadków ECT zmniejsza objawy depresji skuteczniej niż terapia. W rzadkich przypadkach pacjenci mogą potrzebować więcej niż jednej sesji, aby zaobserwować trwałe rezultaty. Nie jest to metoda leczenia depresji, ale może pomóc w opanowaniu objawów na krótki okres czasu.

Suplementy ziołowe

Suplementy ziołowe są realną alternatywą dla niektórych osób z objawami depresji. Suplementy te są naturalnym sposobem na poprawę nastroju bez negatywnych skutków ubocznych związanych z medycyną konwencjonalną. Jeśli jednak cierpisz na ciężką depresję, najlepiej poszukaj profesjonalnej pomocy i postępuj zgodnie ze standardowym planem leczenia. Chociaż w niektórych przypadkach są one skuteczne, nigdy nie należy polegać na nich jako na jedynej metodzie leczenia. Profesjonalna ocena może pomóc w ustaleniu odpowiedniego dla Ciebie schematu stosowania suplementów.

Jeśli doświadczasz któregoś z tych objawów, porozmawiaj z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Wiele osób cierpi na dużą depresję, która charakteryzuje się głębokim poczuciem bezwartościowości i niezdolnością do pracy, jedzenia lub snu. Zaburzenia równowagi chemicznej, stres, traumatyczne przeżycia lub zmiany w życiu mogą być przyczyną dużej depresji. Szacuje się, że 10% populacji doświadczy jakiejś formy depresji w pewnym momencie swojego życia.

Suplementy ziołowe są od wieków stosowane w leczeniu depresji. Chociaż wiele osób cierpi na depresję, większość z nich nie szuka leczenia. Nie ma jednak powodu, dla którego nie powinieneś ich spróbować. Są one bezpieczne i mają długą historię stosowania. Niektóre z nich zostały nawet przebadane naukowo. Jednym z takich suplementów jest arktyczny korzeń, który rośnie w zimnych regionach Arktyki. Był on stosowany już przez starożytnych Greków i jest uważany za jeden z najlepszych adaptogenów na świecie. Adaptogen zwiększa odporność organizmu na stres.

FDA nie oceniła jeszcze wszystkich suplementów, które są sprzedawane jako leki na depresję. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby całkowicie wyeliminowały one depresję, mogą mieć pozytywne skutki, jeśli są stosowane w połączeniu z innymi formami leczenia. Ponadto skuteczność suplementów zależy od wielu czynników, w tym wieku, płci, rasy i innych chorób, na które cierpi pacjent. Wreszcie, efekty leczenia naturalnego mogą być widoczne po dłuższym czasie.

Terapia samokontroli/samokontrola

Badacze sprawdzają, czy terapia samokontroli/samozarządzania może zmniejszyć oznaki i objawy depresji. Porównali skuteczność tej terapii z leczeniem standardowym. Wyniki pokazują, że terapia samokontroli jest skuteczniejsza niż samo leczenie standardowe. Uczestnicy w grupie poddanej terapii wykazali poprawę w zakresie depresji i samooceny. Poprawa ta utrzymała się po 13 tygodniach obserwacji, a istotne różnice między grupami nie były już widoczne.

W badaniu CROWD badacze współprowadzili sesje z niepełnosprawną kobietą i pracownikiem ośrodka. Osoby te przeszły gruntowne szkolenie i postępowały zgodnie z instrukcją. Badanie wykazało również, że internetowe interwencje w zakresie samokontroli były skuteczniejsze u pacjentów z depresją o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego niż w grupie kontrolnej. Uczestnicy wykazywali również poprawę w oparciu o CBT (terapię poznawczo-behawioralną) oraz poprawę w zakresie więzi społecznych.

W badaniu przeszukano sześć elektronicznych baz danych w poszukiwaniu badań nad skutecznością samozarządzania. Literatura dotycząca internetowych interwencji w zakresie samokontroli została przeanalizowana w oparciu o wyszukiwarkę MeSH i wyszukiwarkę słów tekstowych. Łącznie w badaniach wzięło udział około 1475 osób. Po dokonaniu wyboru badań autorzy ocenili skuteczność interwencji w zakresie samokontroli. Autorzy zauważyli, że interwencje w zakresie samokontroli mogą pomóc w zmniejszeniu objawów depresji, ale nadal powinny być traktowane jako leczenie uzupełniające.

Chociaż nie ma rozstrzygających dowodów na poparcie skuteczności samokontroli, badanie wykazało, że interwencja ta była korzystna w zakresie poprawy objawów depresji. Uczestnicy badania odnotowali istotne różnice w czasie trwania leczenia, przy czym interwencja trwała dłużej w grupie leczonej niż w grupie kontrolnej. Badacze nie znaleźli także dowodów na istnienie tendencyjności publikacji, pomimo małej liczby uczestników w każdej z grup. Techniki samokontroli nie zmniejszają jednak objawów depresji w warunkach klinicznych.

Leki

Leki są jedną z najczęstszych form leczenia depresji. Lekarz zadaje pytania, aby ustalić, czy pacjent cierpi na depresję i może zlecić wykonanie badań w celu wykluczenia innych chorób. Zmiany w stylu życia, takie jak ćwiczenia fizyczne i spędzanie czasu z bliskimi, mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami depresji. Ponadto, poradnictwo może pomóc w rozwiązaniu problemów osobistych i opracowaniu strategii radzenia sobie z nimi. Jeśli objawy są bardziej subtelne i uporczywe, mogą być zalecane alternatywne metody leczenia. Należą do nich akupunktura, masaż, biofeedback i hipnoza.

Pomimo że leki z grupy SSRI są często pierwszą linią leczenia depresji, skuteczne są również inne rodzaje leków. Leki psychiatryczne mogą obejmować leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i inne. Leki te są skuteczne w leczeniu objawów depresji, mogą jednak powodować niepożądane skutki uboczne i pogarszać stan pacjenta. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z leczenia, należy znaleźć lekarza, który rozumie charakter objawów i potrafi przepisać skuteczny lek.

Lekarz zapyta o objawy i może zlecić badania krwi, aby wykluczyć inne choroby podstawowe. Specjaliści od zdrowia psychicznego mogą również poprosić o wypełnienie kwestionariuszy, takich jak Skala Oceny Depresji Hamiltona. Zawiera ona 21 pytań i punktację, która wskazuje, jak ciężka jest depresja. Można również skorzystać z Inwentarza Depresji Becka. W zależności od nasilenia depresji lekarz może zalecić leczenie, które może obejmować psychoterapię lub leki.

Leki przeciwdepresyjne są najczęściej stosowaną formą leczenia depresji. Leki te modyfikują chemię mózgu. Te neurochemiczne związki odgrywają ważną rolę w naszym poczuciu szczęścia i dobrego samopoczucia. Zmieniając skład chemiczny mózgu, leki przeciwdepresyjne mogą poprawić nastrój, sen, apetyt i inne aspekty życia, które przyczyniają się do depresji. Jeśli jednak depresja jest poważniejsza, leki mogą nie być najlepszym rozwiązaniem.

Inne posty