Co to jest psychoza? Objawy i leczenie psychozy

czym jest psychoza

Czym jest psychoza? Jakie są jej objawy i co można z nią zrobić? Jakie są przyczyny występowania? Czy jest to całkowita utrata zmysłów? Mania? Obniżenie nastroju? Jakie bodźce wywołują epizody chorobowe? Są to ważne pytania, które należy zadać sobie przed podjęciem leczenia. Czytaj dalej, aby poznać przyczyny, typowe objawy i możliwości leczenia zaburzeń psychotycznych. do których należy też schizofrenia. Dowiedz się także, jak rozpoznać, czy doświadczasz psychozy. Jeśli czujesz się zdezorientowany lub przestraszony wobec objawów choroby, poszukaj pomocy u lekarza, dlatego że psychoza może być wyniszczającym doświadczeniem. Jest to ciężkie zaburzenie przewlekłe i wymagające leczenia farmakologicznego.

Leczenie psychozy – czym jest psychoza

Leczenie jest często działaniem wielodyscyplinarnym. Może ono obejmować spotkania z psychiatrą, psychologiem lub pracownikiem socjalnym. Istnieją również inne możliwości samopomocy, takie jak medytacja lub terapie uzupełniające oraz regularne ćwiczenia fizyczne. Osoby z psychozą mogą również zdecydować się na połączenie obu tych metod. Niektóre osoby uważają, że psychoza może być leczona za pomocą kombinacji terapii, a inne mogą potrzebować kombinacji terapii, aby powrócić do zdrowia.

Ale leki mogą złagodzić symptomy psychozy, nie są skuteczne w zwalczaniu przyczyn choroby. Zaangażowanie rodziny może pomóc pacjentom w utrzymaniu leków i Planów WRAP, które opisują potencjalne oznaki nawrotu choroby i sposoby radzenia sobie z kryzysem. Ostatecznie psychoza może być trudna dla pacjenta i jego bliskich, a posiadanie silnego systemu wsparcia poprawi ogólną jakość jego życia. Jednak z pomocą rodziny i przyjaciół leczenie jest możliwe i może znacznie ułatwić życie wszystkim zainteresowanym.

Niektóre osoby wymagają leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Mogą jednak lepiej nadawać się do ambulatoryjnej rehabilitacji w związku z psychozą. Podczas gdy ambulatoryjne programy leczenia psychoz zwykle koncentrują się na powrocie pacjenta do zdrowia, programy stacjonarne zapewniają całodobową opiekę specjalistów medycznych. Ośrodki stacjonarne mogą być także odpowiednie dla osób z poważnymi schorzeniami lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Długość leczenia zależy od wielu czynników.

Wczesne programy leczenia są niezbędne w przypadku psychozy jako poważnego zaburzenia psychicznego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod leczenia, wczesna diagnoza pozwala pacjentom zdecydować, czy chcą otrzymywać leki przeciwpsychotyczne, czy też nie. Ponieważ leki te mają wiele skutków ubocznych, niektórzy pacjenci się na nie nie decydują. Podczas terapii pacjenci mogą ocenić swoje objawy i zidentyfikować sygnały ostrzegawcze przed kolejnym załamaniem psychotycznym. Terapia powinna pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi i w pełnym powrocie do zdrowia.

Osoby cierpiące na psychozę mogą być odporne na sugestie, a nawet uważać, że ich objawy są całkowicie wyimaginowane. Może to utrudniać im uzyskanie potrzebnej pomocy. Jednak zrozumienie stanu osoby chorej i jej punktu widzenia może być pomocne. Z pomocą leków osoby te mogą lepiej zrozumieć swoją sytuację i znaczenie leczenia. Jeśli dana osoba nie reaguje dobrze na leczenie, będzie opierać się sugestiom lekarza, pogarszając w ten sposób stan choroby.

READ  Jak otworzyć gabinet psychologiczny?

Pierwsze objawy psychozy

Najczęstszym objawem są halucynacje. Objawy mogą być różne, ale wszystkie dotyczą słyszenia głosów. Niektórzy ludzie doświadczają omamów zaledwie kilka razy w miesiącu, podczas gdy inni mogą słyszeć je codziennie. Halucynacjom mogą również towarzyszyć dziwne przekonania lub zachowania, które wydają się prawdziwe. Jeśli obawiasz się, że Twoje dziecko cierpi na psychozę, oto kilka najczęstszych objawów, na które należy zwrócić uwagę.

Ważne jest, aby pamiętać, że wczesne leczenie jest kluczowe dla dzieci i dorosłych z psychozą. Chociaż dziecko może bawić się w wyobraźni, rozpoznanie psychozy może mieć kluczowe znaczenie. Wczesna diagnoza może zapewnić dziecku odpowiedni rodzaj leczenia. Lekarz może pomóc w przeprowadzeniu pacjenta przez proces poszukiwania leczenia i radzenia sobie z objawami. W większości przypadków stan pacjenta poprawia się po podjęciu leczenia. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić połączenie terapii i leków.

Wczesne objawy są mniej oczywiste niż te w późniejszych stadiach. Osoby doświadczające wczesnej psychozy mogą doświadczać zmian w myśleniu i zachowaniu bez widocznych objawów. Mimo że symptomy wczesnej psychozy nie są na tyle poważne, by skłonić do postawienia diagnozy, nadal stanowią powód do niepokoju. Objawy te mogą pojawiać się i ustępować szybko, trwając dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Często powodują zmiany w relacjach, stanie emocjonalnym i zachowaniu osoby chorej. Osoby cierpiące na psychozę mogą mieć trudności z koncentracją lub wykonywaniem poleceń.

Oprócz szukania profesjonalnej pomocy, rodziny mogą uczestniczyć w leczeniu swoich bliskich. Mogą wspierać przestrzeganie zaleceń lekarskich i pomagać w opracowywaniu planów WRAP, które określają usługi wsparcia dla pacjentów w przypadku nawrotu choroby. Ponieważ psychoza może być chorobą powodującą niepełnosprawność, rodziny powinny zapewnić wsparcie swoim bliskim. Stworzenie sieci wsparcia może pomóc w stworzeniu zdrowszego środowiska dla wszystkich zainteresowanych. Ważne jest, aby pamiętać, że istnieje kilka metod leczenia psychozy.

Szybkie uspokojenie, polegające na podawaniu leków w płynie, może pomóc w zmniejszeniu halucynacji i urojeń. Można również przepisać leki przeciwpsychotyczne w celu zmniejszenia niepokoju i dezorientacji. Chociaż te metody leczenia są zwykle krótkotrwałe, nie leczą one przyczyny choroby. Niektóre osoby mogą wymagać długotrwałego leczenia psychoterapią lub lekami. Terapie te są często stosowane w połączeniu z holistycznym planem leczenia. Do najczęstszych metod leczenia psychozy należą leki i terapia.

READ  Typy kłamstw i jak ich unikać?

Przyczyny psychozy

Istnieje wiele przyczyn psychozy. Choroby medyczne, ale też czynniki środowiskowe na przykład zażywanie narkotyków, wreszcie uwarunkowania genetyczne Po zdiagnozowaniu, stan epizodów psychotycznych często nie ustępuje. Epizody psychotyczne charakteryzują się niezdolnością do oddzielenia rzeczywistości od fantazji. Osoba dotknięta psychozą może słyszeć głosy, których nikt inny nie słyszy oraz mieć omamy wzrokowe. Nawet najmniejsze wydarzenia lub komentarze mogą mieć ogromne znaczenie. Narkotyki i leki na receptę również mogą wywoływać epizody psychozy.

Inne możliwe przyczyny psychozy to choroby fizyczne, takie jak zatrucie ołowiem lub rtęcią, choroba Parkinsona lub nadużycia. Jakie są grupy ryzyka? Niektóre sytuacje mogą doprowadzić do epizodu psychotycznego, np. bycie świadkiem ataku, śmierć kogoś bliskiego lub narażenie na uprzedzenia rasowe lub etniczne. Traumatyczne wydarzenia życiowe, takie jak wojna lub bycie ofiarą przestępstwa, również mogą powodować epizody psychotyczne. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego są również w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju psychozy. Epizod psychotyczny może być wynikiem reakcji na bardzo stresująca sytuację.

Wczesna interwencja jest kluczowa dla osób cierpiących na psychozę. Wczesne rozpoznanie może skutkować wczesną interwencją, w tym terapią psychologiczną, prowadzeniem spraw i programami wsparcia dla rodzin. Usługi opieki wspierającej pomagają osobie dotkniętej psychozą radzić sobie z jej skutkami, jednocześnie lecząc schorzenia leżące u jej podłoża. Choć psychoza nie powoduje wielu powikłań medycznych, nieleczona może negatywnie wpływać na jakość życia osoby dotkniętej chorobą i przyczyniać się do powstawania innych problemów zdrowotnych. Na szczęście większość osób, które cierpi na psychozę, wraca do zdrowia po otrzymaniu odpowiedniego leczenia. Dlatego tak istotna jest wczesna diagnoza. Psychoza sprawia, że osoba wycofuje się z życia, ale dzięki prawidłowemu leczeniu osoba chora ma duże szanse na normalne życie.

Psychoza jest poważnym zaburzeniem psychicznym, w którym osoba jest odłączona od rzeczywistości. Osoby cierpiące na psychozę mogą doświadczać urojeń i halucynacji. Takie oderwanie od rzeczywistości wpływa na zdolność osoby do określania, co jest prawdziwe. Osoby cierpiące na psychozę mogą nie być w stanie odróżnić rzeczywistości od fantazji i mogą myśleć, że są w niebezpieczeństwie, zostały zaatakowane przez nieznajomego lub mają inny istotny problem, który wymaga ich natychmiastowej uwagi.

Pomimo że psychoza jest często związana z problemami zdrowia psychicznego, może również wystąpić z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków. Osoby nadużywające alkoholu lub narkotyków mogą doświadczyć psychozy w wyniku odstawienia danej substancji. Alkohol, narkotyki i silny stres również mogą wywołać psychozę. Z tego powodu ważne jest, aby po wystąpieniu objawów psychotycznych natychmiast szukać odpowiedniej pomocy medycznej, w tym psychoterapii.

READ  Choleryk — kim jest, jakie ma cechy charakteru i jak postępować z cholerykiem?

Możliwości leczenia psychozy

Leki są jednym z głównych sposobów leczenia, ale nie jedynym, dla osób cierpiących na psychozę. Inne formy leczenia obejmują terapię psychologiczną i wsparcie społeczne. W wielu przypadkach leczenie jest nadzorowane przez zespół specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Zespół pracowników służby zdrowia zajmujący się wczesną interwencją pomoże osobie chorej poradzić sobie z pierwszym epizodem psychotycznym. Rodzaj przepisanych leków może zależeć od przyczyny epizodu psychotycznego. Na przykład, niektóre leki blokują wytwarzanie dopaminy w mózgu, substancji chemicznej, która przekazuje wiadomości między komórkami.

W skrajnych przypadkach osoba cierpiąca na psychozę może stanąć przed koniecznością dożylnego podawania środków uspokajających bez swojej zgody. Szybkie uspokojenie jest formą leku przeciwpsychotycznego, który podaje się szybko, aby pomóc osobie chorej przestać doświadczać urojeń prześladowczych, co ułatwia pacjentowi kontrolowanie stanu umysłu. Leki te są jednak stosowane tylko w bardzo poważnych sytuacjach i powinny być przyjmowane wyłącznie za zgodą lekarza. Ponadto psychoterapia może pomóc w zmniejszeniu nasilenia psychozy i złagodzeniu objawów z nią związanych.

Psychoza może pojawić się nagle lub rozwijać się powoli. Może być łagodna lub ciężka, ale istnieje kilka opcji leczenia tego stanu. Pacjenci cierpiący na psychozę mają problem z postrzeganiem rzeczywistości: doświadczają omamów dotyczących jednego lub więcej zmysłów, w tym wzroku, węchu i słuchu. Najczęstszym rodzajem halucynacji w schizofrenii są omamy słuchowe, które mogą brzmieć jak prawdziwe głosy. Pacjenci mogą również słyszeć głosy, które są zniekształcone pod względem wysokości lub głośności. Mogą cierpieć na problemy z pamięcią.

Wielu pacjentów cierpiących na psychozę doświadcza zachowań agresywnych. Zachowania te często wiążą się ze stygmatyzacją społeczną i zwiększają ryzyko hospitalizacji. Osoby cierpiące na psychozę często narażone są na zwiększone koszty opieki zdrowotnej. Psychoza i zachowania agresywne mogą mieć różne przyczyny, w tym nadużywanie substancji, dezorientację poznawczą i czynniki psychospołeczne. Do czasu znalezienia ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, możliwości leczenia agresywnych objawów pozostają ograniczone.

Wsparcie osoby z psychozą jest istotną częścią jej powrotu do zdrowia. Chociaż choroba ta może wydawać się przerażająca dla osób z otoczenia, trudno wiedzieć, jak zareagować w takiej sytuacji. Osoba nią dotknięta potrzebuje nieosądzającego otoczenia oraz otuchy ze strony przyjaciół i członków rodziny, bo bezpieczne środowisko jest w stanie w znaczący sposób wpłynąć na przebieg choroby. W większości przypadków osoby cierpiące na psychozę lepiej reagują na wsparcie i otuchę niż na litowanie się nad nimi czy osądzanie ich. Zrozumienie psychozy i możliwości jej leczenia jest pierwszym krokiem do skutecznego powrotu do zdrowia.

Inne posty